چهارمحل از نگاه تصوير
نوشته شده در تاريخ برچسب:, توسط عبداله دليري سوسفي |

                             بهار 1390 - محله  قديمي سوسف  

  مردم سوسف كه هم اكنون  بخشي از روستاي چهارمحل را تشكيل مي دهند قبل از زلزله 1369 در محله قديمي سوسف زندگي مي كردند

عكس هي زير مناظر زيبايي از اين مكان در سال 1390 مي باشد

 

 

 

محله قديمي سوسف